سامانه ها
همکاران
فرم های الکترونیکی
خدمات مشترکین
امور فرهنگی

تحقیقات و بهره وری
نظام پیشنهادات
ضوابط و مقررات
آمار و اطلاعات

آخرین خبرها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان خبرداد :استقرار ۳۰ اکیپ رفع حوادث در ایام نوروز مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان خبرداد :استقرار ۳۰ اکیپ رفع حوادث در ایام نوروز

تشکیل تیم های مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب لرستان جهت مواقع ضروری

1397/12/26

بازدید مدیر کل دفتر بهبود روش های بهره برداری آب از پروژه های شهرهای کوهدشت و پلدختر بازدید مدیر کل دفتر بهبود روش های بهره برداری آب از پروژه های شهرهای کوهدشت و پلدختر

مدیر کل نظارت بر بهره برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از شهرهای کوهدشت و پلدختر بازدید نمود.

1397/12/23

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد:

عملیات تجهیز چاه های ازنا با واگذاری زمین به پیمانکار شروع شد

1397/12/20

روند مطلوب عملیات آبرسانی به شهر کوهدشت روند مطلوب عملیات آبرسانی به شهر کوهدشت

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان لرستان، معاونت مهندسی و توسعه این شرکت با اعلام این خبر افزود: در راستای آبرسانی به شهر کوهدشت دو حلقه چاه آب تجهیز و دو حلقه بازسازی شد

1397/12/13

حمیدرضا کرم وندمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بر لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی تأکید کرد و از افزایش محسوس مصرف آب دربین مشترکین خبرداد حمیدرضا کرم وندمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بر لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی تأکید کرد و از افزایش محسوس مصرف آب دربین مشترکین خبرداد

حمیدرضا کرم وندمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بر لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی تأکید کرد و از افزایش محسوس مصرف آب دربین مشترکین خبرداد وی با بیان اینکه مصارف خانگی آب شرب در ماه‌ پایانی سال افزایش می‌یابد اظهار داشت: انجام خانه تکانی بصورت گسترده وبدون رعایت الگوی مصرف باعث افزایش مصرف آب شرب می‌شود

1397/12/13

بزرگداشت روز زن در شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان بزرگداشت روز زن در شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان

از بانوان شاغل در شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان تقدیر به عمل آمد.

1397/12/11

عملیات تجهیز دو حلقه چاه آب در شهر دورود عملیات تجهیز دو حلقه چاه آب در شهر دورود

به منظور مقابله با کم آبی در شهر دورود عملیات تجهیز 2 حلقه چاه آب شروع شد.

1397/12/7

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تاکیدکرد:  :لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی، افزایش محسوس مصرف آب مشترکین در اسفندماه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تاکیدکرد: :لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی، افزایش محسوس مصرف آب مشترکین در اسفندماه

حمیدرضا کرم وندمدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان بر لزوم مصرف بهینه آب در ایام خانه تکانی تأکید کرد و از افزایش محسوس مصرف آب دربین مشترکین خبرداد

1397/12/3