سامانه ها
همکاران
فرم های الکترونیکی
خدمات مشترکین
امور فرهنگی

تحقیقات و بهره وری
نظام پیشنهادات
ضوابط و مقررات
آمار و اطلاعات

آخرین خبرها

سرکشی ودیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان با خانواده های ایثارگروجانباز شرکت سرکشی ودیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان با خانواده های ایثارگروجانباز شرکت

سرکشی ودیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان با خانواده های ایثارگروجانباز شرکت

1397/7/2

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد  تکمیل آبرسانی به شهر مومن آباد ازنا مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد تکمیل آبرسانی به شهر مومن آباد ازنا

مدیرعامل شرکت از تکمیل آبرسانی به شهر مومن آباد خبر داد

1397/6/26


برگزاری دوره آموزشی پاسخگویی در گزینش به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزاری دوره آموزشی پاسخگویی در گزینش به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان

دوره آموزشی دو روزه پاسخگویی در گزینش به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار گردید.

1397/6/15

انتصاب مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران شرکت آب و فاضلاب لرستان انتصاب مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران شرکت آب و فاضلاب لرستان

محسن دهقان پور به عنوان مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران منصوب گردید.

1397/6/11


معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب لرستان : آغاز هم سطح سازی 500 دریچه منهول در شهر خرم آباد معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب لرستان : آغاز هم سطح سازی 500 دریچه منهول در شهر خرم آباد

معاونت بهره برداری این شرکت خبر از هم سطح سازی دریچه های فاضلاب در شهر خرم آباد داد

1397/6/1

در هفته دولت 4 پروژه با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال در شرکت آب و فاضلاب لرستان افتتاح می شود در هفته دولت 4 پروژه با اعتباری بالغ بر 58 میلیارد ریال در شرکت آب و فاضلاب لرستان افتتاح می شود

مدیرعامل این شرکت از پروژه های مهم این شرکت در هفته دولت خبر داد.

1397/5/30