سامانه ها
همکاران
فرم های الکترونیکی
خدمات مشترکین
امور فرهنگی

تحقیقات و بهره وری
نظام پیشنهادات
ضوابط و مقررات
آمار و اطلاعات

آخرین خبرها

فراخوان اولویتهای تحقیقاتی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان فراخوان اولویتهای تحقیقاتی سال 1397 شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان

در همه جوامع تحقیقات و پژوهش می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد

1397/4/31

معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب لرستان : به زودی هم سطح سازی 500 دریچه منهول در شهر خرم آباد شروع می شود معاونت بهره برداری شرکت آب و فاضلاب لرستان : به زودی هم سطح سازی 500 دریچه منهول در شهر خرم آباد شروع می شود

معاونت بهره برداری این شرکت خبر از هم سطح سازی دریچه های فاضلاب در شهر خرم آباد داد

1397/4/30

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین تعمیرات لوله های GRP برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین تعمیرات لوله های GRP

معاونت بهره برداری این شرکت با اعلام خبر کارگاه آموزشی آشنایی با روش های نوین تعمیرات لوله های GRP گفت:

1397/4/28

به میزبانی صنعت آب و برق استان لرستان برگزار شد همایش بهینه سازی مصرف آب و برق ویژه بانوان شاغل در ادارات دستگاههای اجرایی استان به میزبانی صنعت آب و برق استان لرستان برگزار شد همایش بهینه سازی مصرف آب و برق ویژه بانوان شاغل در ادارات دستگاههای اجرایی استان

با شروع فصل گرما همایش بهینه سازی مصرف آب و برق ویژه بانوان شاغل در ادارات دستگاههای اجرایی استان به میزبانی شرکت های تابعه وزارت نیرو در خرم آباد برگزار شد.

1397/4/23

برگزاری سمینار یک روزه تغذیه به سبک اسلامی  در شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان برگزاری سمینار یک روزه تغذیه به سبک اسلامی در شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان

سمینار یک روزه ای با عنوان "تغذیه به سبک اسلامی" در شرکت آب و فاضلاب برگزار شد.

1397/4/17

حضور بازیکن ارزنده تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در شرکت آب و فاضلاب لرستان وحید امیری به حضور بازیکن ارزنده تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در شرکت آب و فاضلاب لرستان وحید امیری به "حامیان آب" پیوست

وحید امیری بازیکن تیم ملی فوتبال که در جام جهانی 2018 به همراه سایر ملی پوشان عملکرد مناسبی داشته

1397/4/13

حضور شرکت آب و فاضلاب لرستان در جلسه شورای اداری شهر ازنا حضور شرکت آب و فاضلاب لرستان در جلسه شورای اداری شهر ازنا

مدیرعامل و معاونت مهندسی و توسعه این شرکت در جلسه شورای اداری شهر ازنا حضور داشته

1397/4/13

معاونت برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد عملکرد مثبت شرکت در زمینه برگزاری آموزش کارکنان معاونت برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد عملکرد مثبت شرکت در زمینه برگزاری آموزش کارکنان

معاونت برنامه ریزی شرکت خبر از عملکرد موفق این مجموعه در حوزه برگزاری آموزش های ویژه کارکنان داد.

1397/4/10