پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امورات تابعه > امور آب و فاضلاب الیگودرز 

           معرفي شهرستان اليگودرز                                                                                                            عملکرد تصویری شهرستان الیگودرز

شهرستان اليگودرز از شهرهاي استان لرستان با جمعيت شهري 80000نفر و محدوده فعلي 1300 هکتار و در مجاورت جاده ارتباطي اصفهان به غرب کشور قرار دارد که از شمال و جنوب به ارتفاعات و از شرق و غرب به اراضي کشاورزي محدود مي باشد.موقعيت جغرافيايي آن در مدار 23-23-44 عرض شمالي و 49-41-30 طول شرقي قرار دارد.ارتفاع متوسط اين شهر از سطح آزاد دريا 1950 متر از نظر تقسيمات جغرافيايي اقليمي ايران منطقه اليگودرز در مرز شرقي حوضه زاگرس ميانه غربي و حوضه رودهاي زالکي -دز و کارون مي باشد که درياچه گهر در جنوب غربي آن واقع شده است بلند ترين ارتفاعات اين شهر در رشته کوه جنوبي به نام اشترانکوه باارتفاع حداکثر 4300متر از سطح دريا قرار دارد .

شيب عمومي در سطح شهر از شرق به غرب مي باشد رودخانه اليگودرز در خط القعر آن ودر جهت شيب عمومي جريان دارد . از دامنه ارتفاعات شمالي و جنوبي شيب موضعي بطرف رودخانه اليگودرز مي باشد . شيب عمومي شرقي - غربي حدود 5الي 6 در هزار مي باشذد .

شرايط اقليمي منطقه

وضعيت آب و هوا : نيمه خشک

متوسط درجه حرارت ساليانه : 11/2 c

ميانگين حداقل درجه حرارت ساليانه : - 1/2 c

ميانگين بارندگي ساليانه = 316m

ضريب خشکي : 18

رطوبت نسبي بر اساس ميانگين ساليانه : 36/5

تبخير ميانگين سالانه : 2342

تعداد روزهاي يخبندان بطور متوسط = 100- 120 روز

عمق يخبندان = 1/2متر

 

امورآب وفاضلاب شهرستان اليگودرز

مدیر: علی اکبر طونی

تا قبل از سال 72 آب و فاضلاب بصورت واحدي از شهرداري و زير نظر شهردار فعاليت خود را انجام و خدمت رساني مي نمود و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و پيوستن اين شرکت به وزارت نيرو و شرکت مهندسي آب و فاضلاب امور آب و فاضلاب اليگودرز در سال 72 زير نظر شرکت مهندسي آب و فاضلاب لرستان فعاليت خود را آغاز و وظيفه آن خدمت رساني به مردم جهت تامين و توزيع آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب شهري بوده است . اين امور شامل واحدهاي ذيل ميباشد:

واحد تاسيسات : که مسئول ارائه خدمات به مشترکين از قبيل دريافت تقاضاي انشعاب آب و در يافت تقاضاي تعويض کنتور و غيره مي باشد.پس از تکميل پرونده در اين قسمت به تناسب نوع درخواست پرونده به واحد ديگر ارجاع مي گردد.

واحد بهره برداري آب و فاضلاب : وظيفه اين واحد تامين، استحصال، توليد، انتقال، تصفيه و ذخيره و توزيع آب و بهره برداري از چاهها و جمع آوري و انتقال، تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب و نظارت بر اجراي اصلاح و توسعه شبكه آب و فاضلاب و اتفاقات مربوط به آن مي باشد.

واحد کنترل کيفي: واحد فوق يکي از مهمترين واحدهاي اداره آب و فاضلاب مي باشد. وظيفه اين واحد نظارت دقيق بر کيفيت آب شهر -شستشوي شبکه - مخازن - خطوط انتقال و نيز انجام آزمايشات روزانه بر روي آب شهر مي باشد.با توجه به استانداردهاي موجود روزانه حداقل 10 مورد آزمايش کلر سنجي و ماهيانه حداقل 15 مورد آزمايش باکتريولوژي و نيز در هر فصل از کليه منابع توليد آزمايشات کامل شيميايي و بيولوژي انجام مي شود.

اطلاعات پايه شهرستان اليگودرز

امور آب و فاضلاب اليگودرز با داشتن 15144 اشتراک و متوسط مصرف سرانه 220 ليتر در روز وظيفه تامين و توليد آب را در شهر اليگودرز به عهده دارد .

تامين آب توسط 7 حلقه چاه و يک سراب واقع در روستاي كمندان انجام مي گيرد که بطور مداوم 7 حلقه چاه بهمراه سراب در مدار مي باشد. جهت ذخيره آب سه مخزن يكي در ضلع شمالي شهر به ظرفيت 7500متر مكعب و دو مخزن در ضلع جنوبي شهر به ظرفيت 9800 متر مکعب و يک مخزن با ظرفيت 10000 متر مکعبي در تصفيه خانه آب استفاده مي شود . جهت انتقال آب از منابع توليد و سراب 44 کيلومتر خط انتقال با اقطار و 400 و 500 و600 استفاده مي شود و شبکه توزيع داراي 181 کيلومتر شبکه اصلي به قطر 200 - 150 - 100 - 90 - 75 و شبکه فرعي 63 - 50 - 40 مي باشد.حداقل عمق پوشش لوله هاي شبکه با توجه به سرماي شديد اليگودرز در فصل زمستان 2/1 متر منظور شده است اين امور داراي تصفيه خانه آب به ظرفيت 360 ليتر در ثانيه و تصفيه خانه فاضلاب به ظرفيت 15000 متر مكعب در روز مي باشد. ضمنا هر ساله از محل اعتبارات ملي و تملك سرمايه اي نسبت به تونسعه شبكه فاضلاب و از محل اعتبارات استاني نسبت به اصلاح و توسعه شبكه آب اقدام مي نمايد.