سامانه ها
همکاران
فرم های الکترونیکی
خدمات مشترکین
امور فرهنگی

تحقیقات و بهره وری
نظام پیشنهادات
ضوابط و مقررات
آمار و اطلاعات

آخرین خبرها

اقدامات شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از زمان انقلاب اسلامی ایران تا کنون اقدامات شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان از زمان انقلاب اسلامی ایران تا کنون

شرکت آب و فاضلاب لرستان در سال 1371 تاسیس و به عنوان یک شرکت خدماتی زیرمجموعه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

1397/10/18

در بین شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور صورت گرفت: آب و فاضلاب لرستان رتبه برتر در رشد پژوهش و فناوری را کسب کرد در بین شرکت های آب و فاضلاب سراسر کشور صورت گرفت: آب و فاضلاب لرستان رتبه برتر در رشد پژوهش و فناوری را کسب کرد

این شرکت از بین شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی کشور موفق به کسب عنوان برتر در زمینه رشد پژوهش و فناوری شد.

1397/10/12


شروع عملیات آبرسانی به شهر دورود  از منطقه هفت چشمه لرستان شروع عملیات آبرسانی به شهر دورود از منطقه هفت چشمه لرستان

معاونت مهندسی و توسعه این شرکت در خصوص پروژه آبرسانی به شهر دورود گفت:

1397/9/28

مدیر امور آب و فاضلاب دورود در نمازجمعه از اقدامات این امور در سال جاری خبر داد مدیر امور آب و فاضلاب دورود در نمازجمعه از اقدامات این امور در سال جاری خبر داد

مدیر امور آب و فاضلاب شهر دورود در خطبه های پیش از نماز جمعه این شهر

1397/9/18

در دومین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی : شرکت آب و فاضلاب  شهری لرستان به عنوان دستگاه برتر شناخته شد در دومین سال متوالی در جشنواره شهید رجایی : شرکت آب و فاضلاب شهری لرستان به عنوان دستگاه برتر شناخته شد

سید موسی خادمی استاندار لرستان ضمن قدردانی از مدیرعامل و پرسنل شرکت آب و فاضلاب شهری ..

1397/9/15