پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > درباره ما > نمودار تشکیلات کلی 


حمیدرضا کرم وند
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

 


مصطفی خرم آبادی
معاونت بهره برداری


خشایار نامداریان
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب

مدیر دفتر انرژی و سیستمهای تله متری و کنترل از راه دور


آزیتا ستایش
مدیر دفتر کنترل کیفیت آب و فاضلاب


محسن عادلی
مدیر دفتر مدیریت مصرف و مطالعات کاهش آب بدون درآمد

اردشیر حسنوند
مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب

 


شهریار شکیبایی
معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی


بتول مدهنی
مدیر دفتر برنامه ریزی - کنترل و ارزیابی طرحها

احمد ذلقی
مدیر دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی

علی کرم الهی
مدیر دفتر منابع انسانی و آموزش


اكرم خدايي
مدير آب و فاضلاب ناحیه 2 خرم آباد


علی راستین
مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحقیقات

 

مرتضی یاراحمدی
معاونت مشترکین و درآمد


حسین آشناگر
مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

 

بهروز رباطی
معاونت مالی و پشتیبانی

مجتبی رحمت پور
مدیرامور اداري


بهروز کریمی نژاد
مدیر امور بازرگانی


ذبیح اله سرداری
مدیرامورمالی و ذیحسابی

 


نورالدین نوریزدان
معاونت مهندسی و توسعه


حسین فاضلی پیشه
مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی

کیانوش بیرانوند
مدیر امور اجرای طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب

ایرج یاراحمدی
مدیر امور اجرای طرحهای تامین و توزیع آب شهری

 


محمودرضا جلیلوند
مدیر دفتر حقوقی،تحصیل و تملک اراضی

 

سید فضل اله موسوی
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

 


مهدی بابایی
مدیر دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی

 

لادن مسعودی
مدیر دفتر قراردادها

 


محمدرضا شمس
مدیر دفتر بهداشت ‏،ایمنی و محیط زیست