پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امورات تابعه > امور آب و فاضلاب دورود 

 

نمای کلی شهر دورود

شهر دورود با مساحت حدود 1185 هكتار با مشخصات جغرافيايي طول 49درجه و 4 دقيقه و عرض 33 درجه و 28 دقيقه قرار گرفته ،شهر دورود در ارتفاع متوسط 1460 متراز سطح دريا  قرار گرفته.

جمعیت شهری ساکن در شهر که تحت خدمات این امور بوده درحال حاضر 105000نفر است که با احتساب 10000 نفر جمعیت ساکن در ناصرالدین  که غیر مستقیم تحت نظر آبفای دورود است در کل جمعیتی حدود 115000 نفر را در قالب 33200 مشترک را این امور خدمات می دهد.

آب شرب شهر دورود 95% از طریق چشمه های سراب داریاب و 5%  آن در مواقع ضروری و نیازاز طریق سه حلقه چاه تامین میشود.

سراب داریاب در فاصله 12 کیلومتری از شهر واقع بوده و آب موردنیاز را توسط دو خط انتقال (خط اول و دوم) به سمت مخازن 15000 و 6500 متر مکعبی هدایت می کند . خط اول شامل 6 کیلومتر چدن 600 میلی متر و 12 کیلومتر فولادی 550 میلی متر بوده و خط دوم شامل 6 کیلومتر 600 جی آرپی و 6 کیلومتر مابقی چدنی 600 می باشد . سهم برداشت آب از سراب 720 لیتر در ثانیه است که در حال حاضر 470 لیتر بر ثانیه برداشت می شود

حجم مخازن ذخیره موجود این امور در حال حاضر 34760متر مکعب است که حجم 30000 متر مکعب آن در مدار می باشد .همانطوریکه در شکل مشخص است دومخزن جماران و سیمان بعنوان مخازن تعادلی از مخزن 6500 متر مکعبی تغذیه می شوند. در صورت استفاده از چاههای هفت چشمه آب تولیدی توسط خط موجود به مخزن هدایت می شود .

 

مدیر امور : عباس ورمرزیاری

مدرک  تحصیلی :

سابقه کار :

اهم فعالیت های واحد بهره برداری آب و فاضلاب دورود طی سال 1394

 

 

ردیف

واحد

شرح فعالیت

تعداد یا مقدار

واحد

 

 

1

آب

نصب انشعاب آب

1691

فقره

 

 

2

اتفاقات آب (خط انتقال)

14

مورد

 

 

3

اتفاقات آب(انشعابات)

2885

مورد

 

 

4

اتفاقات آب(شبکه توزیع)

641

مورد

 

 

5

نصب کنتور حجمی در خروجی مخازن

4

دستگاه

 

 

6

توسعه شبکه آب امانی  اقطار 90و 110

2200

متر

 

 

7

شستشوی شبکه آب

40

کیلومتر

 

 

8

شستشوی مخازن آب

6

مورد

 

 

9

فروش انشعاب آب

749

فقره

 

 

10

فروش انشعاب فاضلاب

769

فقره

 

 

11

تولید آب

12,599,443

متر مکعب

 

 

12

فروش آب

8,871,391

متر مکعب

 

 

13

تعویض انشعابات خانگی آب

300

دستگاه

 

 

14

فاضلاب

اتفاقات فاضلاب

733

مورد

 

 

15

شستشوی و لایروبی شبکه (واتر جت)

64.14

کیلومتر

 

 

16

سم پاشی منهول ها

1395

مورد

 

 

17

همسطح سازی منهول ها

90

مورد

 

 

18

بازدید و بازرسی منهول ها

710

مورد

 

 

19

ویدئو متری شبکه با دوربین

3.2

کیلومتر

 

 

20

مریی سازی دریچه های فاضلاب

76

مورد

 

 

21

کنترل کیفی آب

نمونه برداری میکروبی

252

مورد

 

 

22

کلر سنجی

5580

مورد

 

 

23

کدورت سنجی

5580

مورد

 

 

24

سنجش PH

5580

مورد

 

 

فعالیت های عمرانی آمور آب وفاضلاب دورود در سال 1394

 
 

بخش آب

نوع فعالیت

مقدار

واحد

مبلغ اعتبار (میلیون ریال)

 

توسعه  و اصلاح شبکه آب

10

کیلومتر

4,500

 

اجراء دیوار پیش ساخته جهت حصار کشی مخزن  آب

2000

متر مربع

3,000

 

حفر  چاه

2

حلقه

2,300

 

حفر و تجهیز چاه چالانچولان

1

حلقه

1,300

 

بخش فاضلاب

اجرای خطوط انتقال فاضلاب

1.2

کیلومتر

13,000

 

اجرای خطوط فرعی شبکه جمع آوری

4.5

کیلومتر

7,000

 

اجراء و نصب دیوار پیش ساخته جهت حصار کشی زمین تصفیه خانه فاضلاب

1000

متر مربع

3,000