پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > درباره ما > ماموریت شرکت 

    ماموريت شرکت:

 

1- تامين پايدار، انتقال و توزيع آب شرب و بهداشتي براي مشترکين تحت پوشش

 

2- جمع آوري انتقال و تصفيه فاضلاب شهري

 

3- رعايت الزامات زيست محيطي، استانداردهاي ايمني و بهداشت شغلي و استانداردهاي مديريتي در جهت بهبود مستمر فعاليتهاي شرکت

 

4- ارتقاء سطح رضايتمندي مشتريان و ساير ذينفعان شرکت و شناخت مطلوب از خواسته ها و نيازهاي آنان

 

5- احساس مسئوليت در قبال نيروي انساني بعنوان سرمايه اصلي شرکت در جهت توانمندسازي آنان و ايجاد فرصتهاي برابر