پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > شناسنامه خدمات(جدید) > جمع آوری یا ادغام انشعاب آب 

عنوان خدمت: جمع آوری یا ادغام انشعاب آب

شناسه خدمت : ١٥٣٠١٤٥٣١١٢

نوع خدمت:           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار (G2B)            خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: جمع آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب (با رعایت بند 42-4 آ یین نامه عملیاتی)

مدارک مورد نیاز:

1.          تصویر سند مالکیت.

2.          تصویر کارت ملی مالک.

3.          آخرین قبض آب یا ارائه شماره اشتراک (پرونده).

جزییات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

یک هفته پس از اخذ مجوز حفاری و دریافت وجه از مشترک

ساعات ارائه خدمت:

(ساعات مراجعه متقاضی)

تعداد بار مراجعه حضوری

یک هفته پس از اخذ مجوز حفاری و دریافت وجه از مشترک

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

 

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

 

 

 

 

. . .

 

نحوه دسترسی به خدمت

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت کند)          

پست الکترونیک: (آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با متقاضی)                        

تلفن گويا يا مرکز تماس: (در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)                

تلفن همراه (پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه) 

پيام کوتاه (شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)       

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات (لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان ارائه خدمت)

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)