پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > امور فرهنگی > اخبار فرهنگی 

بهاطلاع کلیه همکاران گرامی می رساندکه باتوکل برخداوندبزرگ وهمکاری وحمایت های مدیرعامل محترم وشماهمکاران گرامی دفترروابط عمومی شرکت درارزیابی های انجام گرفته درسطح شرکت های آب وفاضلاب شهری کشور موفق به کسب رتبه دوم  درسال 94شده که لازم می دانم این موفقیت را که نشان از همدلی و تعامل خوب همه واحدهاوامورات شرکت درعمل واقدام میباشدرابه تک تک همکاران تبریک عرض نموده به امیدموفقیت های بیشتردر آینده .  معیارهای ارزیابی در ده بند1-مدیریت وبرنامه ریزی 2-روابط عمومی الکترونیک3-مطالعات اجتماعی(پژوهش وافکارسنجی)3-برنامه ریزی مشارکتی وتشریفات 5-انتشارات6-سامانه مردمی 122و1522 7-آموزش همگانی 8-ارتباطات9-نوآوری وخلاقیت 10-مستندسازی