سامانه ها
همکاران
فرم های الکترونیکی
خدمات مشترکین
امور فرهنگی

تحقیقات و بهره وری
نظام پیشنهادات
ضوابط و مقررات
آمار و اطلاعات

آخرین خبرها

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در جلسه معاونین شرکت عنوان نمود: تقدیر و سپاسگزاری از مردم و رسانه ها بابت همراهی در فصل گرما مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در جلسه معاونین شرکت عنوان نمود: تقدیر و سپاسگزاری از مردم و رسانه ها بابت همراهی در فصل گرما

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان در جلسه معاونین شرکت عنوان نمود: تقدیر و سپاسگزاری از مردم و رسانه ها بابت همراهی در فصل گرما

1397/7/18

برگزاری جلسه مدیران روابط عمومی کمیته سازگاری با کم آبی در شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزاری جلسه مدیران روابط عمومی کمیته سازگاری با کم آبی در شرکت آب و فاضلاب لرستان

جلسه مدیران روابط عمومی کمیته سازگاری با کم آبی به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار گردید

1397/7/17

به مناسبت هفته دفاع مقدس در شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شد تجلیل از ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس در شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار شد تجلیل از ایثارگران و جانبازان هشت سال دفاع مقدس

به مناسبت هفته دفاع مقدس مراسم تجلیل از ایثارگران و جانبازان شرکت برگزار گردید.

1397/7/8

سرکشی ودیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان با خانواده های ایثارگروجانباز شرکت سرکشی ودیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان با خانواده های ایثارگروجانباز شرکت

سرکشی ودیدار مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب لرستان با خانواده های ایثارگروجانباز شرکت

1397/7/2

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد  تکمیل آبرسانی به شهر مومن آباد ازنا مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان خبر داد تکمیل آبرسانی به شهر مومن آباد ازنا

مدیرعامل شرکت از تکمیل آبرسانی به شهر مومن آباد خبر داد

1397/6/26


برگزاری دوره آموزشی پاسخگویی در گزینش به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزاری دوره آموزشی پاسخگویی در گزینش به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان

دوره آموزشی دو روزه پاسخگویی در گزینش به میزبانی شرکت آب و فاضلاب لرستان برگزار گردید.

1397/6/15

انتصاب مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران شرکت آب و فاضلاب لرستان انتصاب مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران شرکت آب و فاضلاب لرستان

محسن دهقان پور به عنوان مشاور مدیرعامل در امور ایثارگران منصوب گردید.

1397/6/11