پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد

 

پروژه های جاری و آتی شرکت درحوزه آب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

2

860000

2

احداث و توسعه

0.8

1055765

3

اصلاح و بازسازي شبكه

3.8

7823062

4

حفر چاه

1

2000000

5

تجهيز چاه

2

1500000

6

تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد)

380

1281581

7

خطوط انتقال

1

3000000

8

مخازن دردست ساخت

300

1290000

9

حقوق و دستمزد پرسنل سرمايه اي

0

778416

10

ساير هزينه هاي دفتر فني و نظارت پروژه

0

196731

 

پروژه های جاری و آتی شرکت در حوزه فاضلاب

 

عنوان

مقدار

مبلغ (هزار ریال)

1

مطالعات

2

2500000

2

احداث و توسعه

4.7

17100000

3

زمين

1600

500000