شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان
1398/05/29  -  
پرداخت الکترونیکی قبوض

به آدرس پايگاه اينترنتي بانك مورد نظر مراجعه نماييد.

- در پايگاه مورد نظر، «ورود به بانكداري اينترنتي» يا «پرداخت الكترونيكي قبوض» را كليك كنيد.

- كد شناسايي و كلمه عبوري را ( در صورت درخواست ) كه قبلا" از شعبه دريافت نموده ايد، وارد كنيد.

- حساب مورد نظر خود را جهت پرداخت قبض تغيين كنيد.

- درقسمت پرداخت الكترونيك ، پرداخت قبوض و سپس قبض مورد نظر (آب يا برق) را انتخاب كنيد.

- فرم پرداخت قبض را بر اساس قبض تان تكميل و سپس تاييد كنيد.

- بانك مورد نظر به نمايندگي از شما مبلغ قبض را پرداخت مي كند.

- اگر در قسمت پرداخت الكترونيك، گزارش قبض را انتخاب كنيد ، گزارش تائيديه پرداخت شما قابل مشاهده است.

 

بانک ملی

 

 

 

 

بانک تجارت