چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳

وبینار تخصصی آبفا(معماری سازمانی؛مبانی ؛دستاورد ها و چالش ها