پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > تحقیقات و بهره وری > فرمها، فرآیندها‏، دستورالعمل ها 

 

دستورالعمل ها

فرمها

 

   دانلود : فرم_ارزشيابي_كتاب_(تأليف،_تدوين_و.doc           حجم فایل 270 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_كتاب_(تأليف،_تدوين_و_گردآوري.docx           حجم فایل 213 KB
   دانلود : كارنامه_سوابق_آموزشي-_پژوهشي_و_اجرايي.doc           حجم فایل 248 KB
   دانلود : فرم_ارزشيابي_كتاب_(ترجمه.doc           حجم فایل 266 KB
   دانلود : فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی           حجم فایل 168 KB
   دانلود : فرم_پيشنهاد_طرح_تحقيقاتي.pdf           حجم فایل 342 KB
   دانلود : روند ارسال مدارک.doc           حجم فایل 26 KB