پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > تحقیقات و بهره وری > مقالات مرتبط 

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده / ارائه دهنده

چاپ در مجلات

ارائه در سمينار يا كنفرانس

نام مجله

پايگاه اطلاعاتي نمايه شده

تاریخ چاپ

نام كنفرانس
 يا سمينار

نحوه ارائه

تاریخ ارائه

1

تعهد مدیریت نسبت به ایمنی

علی راستین

---

---

---

هفتمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. قزوین

پوستر

1390

2

نقش عامل انسانی در ایمنی پروژه های خطی

حسین فاضلی پیشه/طاهر فلاح نژاد

---

---

---

گردهمایی رشد صنعت آب و فاضلاب. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

پوستر

1390

3

ضرورت استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای در صنعت آب و فاضلاب

علی راستین

---

---

---

گردهمایی رشد صنعت آب و فاضلاب. شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

حضوری

1390

 

راهکارهای عملیاتی جهت بهبود نظام نگهداری و تعمییرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (RCM) در شرکت های آب و فاضلاب

نامداران

---

---

---

نشست تخصصی معاونین ، مدیران و کارشناسان نگهداری و تعمیرات کل شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی

شفاهی

1391

4

آسیب پذیری تاسیات آبرسانی در برابر حوادث غیرمترقبه انسانی

علی راستین / نورالدین نوریزدان

---

---

---

کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE

حضوری

1392

5

مدل سازی انتشار گاز کلر با استفاده از نرم افزار PHAST

علی راستین / نورالدین نوریزدان

---

---

---

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران. مشهد مقدس

پوستر

1393

6

بررسی خطاهای انسانی در سیستم آب شهری با استفاه از تکنیک sherpa

علی راستین

---

---

---

نهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار. یزد

پوستر

1394

7

ارزیابی و کنترل پیامد انتشار گاز کلر در سیستم های تامین و توزیع آب

علی راستین / نورالدین نوریزدان

---

---

---

اولین همایش سالیانه مدیریت بحران و پدافندغیرعامل در صنعت آب و برق. وزارت نیرو

پوستر

1393

8

دادوستدهای فن معماری و ایدئولوژی اسلامی

علی جعفری

ژورنال بین المللی هنر و معماری

---

1394

---

---

---

9

مروری بر میراث فرهنگی آب

علی راستین/ اسفندیار سام نژاد

---

---

---

نخستین همایش میراث فرهنگی و توسعه پایدار. تهران

پوستر

1394

   دانلود : تعهد مديريت نسبت به ايمني           حجم فایل 270 KB
   دانلود : مدل سازی پراکندگی انتشار گاز کلر با استفاده از نرم افزار PHAST           حجم فایل 199 KB
   دانلود : مروری بر میراث فرهنگی آب و توسعه پایدار           حجم فایل 154 KB
   دانلود : دادوستدهای فن معماری و ایدئولوژی اسلامیدرایران           حجم فایل 298 KB
   دانلود : بررسی خطای انسانی در سیستم آب شهری با استفاده از تکنیک SHERPA           حجم فایل 163 KB
   دانلود : آسیب پذیری تاسیسات آبرسانی در برابر حوادث غیرمترقبه انسانی           حجم فایل 298 KB
   دانلود : ارزیابی و کنترل پیامد انتشار گاز کلر در سیستم های تامین و توزیع آب           حجم فایل 161 KB