شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان
1398/03/30  -  
نظام پيشنهادات
  توجه:شرکت آب و فاضلاب متعهد می‌شود که به حریم خصوصی کاربران خود احترام بگذارد، لذا اطلاعات شخصی شما را به شدت محفوظ نگاه داشته و در اختیار عموم قرار نخواهد داد.
فرم شماره يك
 بسمه تعالي
شركت آب و فاضلاب استان لرستان
نظام مشاركت كاركنان
فرم ارائه پيشنهاد
 عنوان پيشنهاد:
 
 زمينه هاي پيشنهاد:  1-فني  2-ايمني     3- اداري      4- مالي     5-بازرگاني       6- ساير
 وضعيت موجود:
 
 اشكالات و معايب وضعيت موجود:
 
 شرح پيشنهاد:
 
 مزاياي پيشنهاد:
 
 امكانات مورد نياز براي اجراي پيشنهاد(در صورت نياز):
 
 برآورد تقريبي هزينه هاي اجراي پيشنهاد(ريال):
 
 نام :  
 نام خانوادگی :  
 امور/معاونت/مديريت:  
 سمت شغلي:
 
 تاريخ تنظيم:
 
متن درون تصوير را وارد نمائيد:
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*