پیوند های مهم
نظر سنجی
نظرسنجي غير فعال مي باشد
صفحه اصلی > نظرسنجي-رضايت مشتركين 
مشترك گرامي لطفا به سئوالات زير پاسخ دهيد:

 نظرسنجي(ميزان رضايتمندي مشتركين)
 تاريخ : / /
 جنسيت :
 تحصيلات: :
 تاكنون به شركت آبفا مراجعه نموده ايد؟ :
 به كدام واحد/امور/ناحيه: :
 آيا به درخواست شما رسيدگي شد؟ :
 از برخورد كاركنان واحد مذكور راضي هستيد؟ :
 از مدت زمان روند رسيدگي به خدمتتان راضي هستيد؟ :
 شما تا چه حدي از كيفيت آب شرب خود راضي هستيد؟ :
 ميزان رضايت از حفاريها و ترميم آنها: :
 ميزان رضايت از فشار آب شبكه: :
 ميزان رضايت از صدور به موقع قبض آب بها: :
 ميزان رضايت از برخورد مامورين قرائت كنتور: :
 ميزان موافقيت با واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان: :
 ميزان موافقت با امكان پرداخت قبض آب الكترونيكي: :
 تاثير هدفمندي يارانه بر ميزان مصرف آب: :
 ميزان رضايت از خدمات سامانه ١٢٢: :
 ارائه پيشنهاد: :