پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب الیگودرز

معرفی       

نام و نام خانوادگی: علی اکبر طونی
سمت: مدیر آب و فاضلاب الیگودرز
محل تولد: الیگودرز
تلفن:۰۶۶۴۳۳۲۶۸۱۳
نمابر: ۰۶۶۴۳۳۲۶۸۱۳
پست الکترونیک: aligodarz@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: الیگودرز، خیابان طالقانی جنوبی، نبش خیابان پاسداران