سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

حوزه مدیرعامل

آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۱/۰۵/۱۵

نسخه مناسب چاپارسال توسط ایمیلنسخه PDF

معرفی           

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا کرم وند
سمت: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
نام پدر: میرزا علی
محل تولد:زرند
تلفن: ۰۶۶۳۳۲۲۶۱۰۱
پست الکترونیک:modiramel@abfalorestan.ir
آدرس محل کار: خرم اباد - ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

 

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

لیسانس

مهندسی مکانیک حرارت وسیالات

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲

کارشناسی ارشدناپیوسته

مهندسی عمران

دانشگاه آزاد واحد دزفول

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

ازتاریخ

تاتاریخ

۱

کارشناس مدیریت بهره برداری

آب وفاضلاب لرستان

۷۳

۷۴

۲

مسئول واحدطرح ومطالعات

آب وفاضلاب لرستان

۷۵

۷۶

۳

مدیردفترفنی وخدمات مهندسی

آب وفاضلاب لرستان

۷۶

۸۳

۴

معاون مهندسی وتوسعه

آب وفاضلاب لرستان

۸۳

۸۶

۵

مشاور مدیر عامل در امور فنی و اجرایی

آب وفاضلاب لرستان

۸۶

۹۰

۶

رئیس اداره ایمنی وبهداشت

آب وفاضلاب لرستان

۹۰

۹۱

۷

کارشناسGIS

آب وفاضلاب لرستان

۹۱

۹۳

۸

رئيس هيئت مديره مديرعامل

آب وفاضلاب لرستان

۹۳

تاکنون

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

سازه های هیدرولیکی

۲

ابداع طرح هوشمند سازی فشار شبکه توزیع آب

۳

ابداع طرح هوشمند سازی قرائت کنتور و توزیع قبوض

۴

ارائه مقاله طرح هوشمند سازی فشار شبکه توزیع آب

۵

کسب طرح برگزیده مدیریت هوشمند فشار در شبکه توزیع آب در سال ۹۷درسومین جشنواره و نمایشگاه توانمندی های بهره برداری و نگهداری در صنعت آب وفاضلاب کشور

۶

دریافت لوح برتر بابت ارائه مقاله هوشمند سازی شبکه توزیع آب دانشگاه شهید بهشتی(شهیدعباسپور)-

۷

ارائه مقاله طرح هوشمند سازی قرائت کنتور و توزیع قبوض

۸

مدیریت بحران در شبکه فاضلاب -آموزشIT

۹

کارگاه آموزشی مدیریت بحران

۱۰

دورههای بانک جهانی

۱۱

طراحی شبکه های آب

۱۲

آشنایی با قانون دیوان محاسبات واصلاحات بعدی آن

۱۳

سیستمهای اجرای پروژه،قراردادهای طرح وساخت وEPC-

۱۴

اندیشه های اسلامی در مدیریت

۱۵

آشنایی با نظام تحول اداری

۱۶

آنالیزآزمایش پمپاژ با کامپیوتر

۱۷

مدیریت ریسک در برنامه ریزی کسب وکار(بانک جهانی)-

۱۸

دیدگاههای اقتصادی وفنی دربرنامه ریزی پروژههای آب و فاضلاب  (بانک جهانی)

عضویت در کمیته ها یا کارگروه
 

ردیف

عنوان کمیته یاکارگروه

۱

رئیس هیئت مدیره

۲

رئیس کمیته تحقیقات شرکت آب وفاضلاب

۳

رئیس کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی (اداری)

۴

رئیس کمیته مدیریت عملکرد   

۵

رئیس کارگروه توسعه مدیریت

۶

رئیس کمیته  پدافند غیرعامل

۷

رئیس شورای فرهنگی

۸

رئیس کمیته انرژی

۹

رئیس کمیته تله متری

حوزه های تحت سرپرستی
 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
منوچهر سقايي قائم مقام دفتر هيئت مديره و مدير عامل ۲۱۱ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
محمودرضا جليلوند مدیر دفتر امور حقوقي و قراردادها ۲۱۴ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
سيدفضل اله موسوي مرادي مدیر دفتر حراست و امور محرمانه ۲۴۱ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
مهدي بابايي پور مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني ۲۵۴ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
شاهین صالح سرپرست دفتر مدیریت ارتباط با مشتريان ۲۱۱ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
علي راستين مدیر مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب ۲۰۷ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
       

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
       

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
فرزاد سپهوند ذیحساب ۲۱۶ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵