چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳

چشم‌انداز و ماموریت

چشم انداز شركت:

شركت آب و فاضلاب استان لرستان بر آن است تا با بهره‌گيري از منابع انساني کارآمد، توسعه تحقيقات فناوري پيشرفته، دارا بودن ساختار اداري و مديريتي اثربخش و مشارکت بخش خصوصي به‌گونه‌اي عمل نمايد تا آحاد جامعه  استان در حد استانداردهاي ملي و بين‌المللي به آب شرب كافي و سالم و امکانات جمع‌آوري، انتقال و تصفيه بهداشتي فاضلاب دسترسي داشته باشد و در حفظ محيط زيست و منابع آب و تامين بهداشت عمومي شهروندان استان پيشرو باشد.

 

ماموریت شرکت:

شرکت سهامی آب و فاضلاب استان لرستان به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مورخ ۱۳۶۹/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی تاسیس گردید. فعالیت اصلی شرکت مطابق ماده (۲) اساسنامه شرکت می باشد.

ماده (۲): موضوع و هدف شرکت: ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب  و تاسیسات مرتبط با جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، همچنین بهره برداری از تاسیسات تامین و تقسیم و توزیع آب  و تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب بشرح ذیل بر عهده شرکت خواهد بود:

الف: بهره برداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب  بعد از آبگیری، نظیر تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ، خطوط انتقال، منابع چاه ها، سیستم های کنترل و شبکه های توزیع

ب: بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، تصفیه خانه از ایستگاههای پمپاژ مربوطه

ج: اجرای شبکه های مربوط به توزیع آب 

د: اجرای طرحهای جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب

ه: اجرای طرحهای تامین و انتقال آب با توجه به تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱ ) قانون فوق

و: سرمایه گذاری و مشارکت در مؤسسات و شرکتهایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد بمنظور ارتقاء کیفی و کمی فعالیتهای شرکت

ز: انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
ح : تشکیل شرکتهای جدید بر اساس تبصره ( ۲ ) ماده ( ۱ ) قانون فوق.