پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب پلدختر

معرفی          

نام و نام خانوادگی: شهاب محمودی
سمت: مدیر آب و فاضلاب پلدختر
محل تولد: پلدختر
تلفن: ۰۶۶۳۲۲۲۳۰۰۲
نمابر: ۰۶۶۳۲۲۲۳۰۰۲
پست الکترونیک: poldokhtar@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: پلدختر، خیابان رهبری