پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

معاونت خدمات مشترکین و درآمد

معرفی

نام و نام خانوادگی: نادر بهرامی
سمت:سرپرست معاونت خدمات مشترکین و درآمد
نام پدر:عباس
محل تولد:خرم اباد
تلفن:۰۶۶۳۳۲۴۰۷۶۳
نمابر:۰۶۶۳۳۲۴۰۷۶۳
داخلی:۲۵۳
پست الکترونیک:moshtarekin@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار:خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

کاردانی عمران-آب و فاضلاب دانشکده فنی وزارت نیرو -اصفهان

۲

کارشناسی عمران- عمران دانشگاه ازاد خرم اباد

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

۱

مسئول واحد نصب خرم اباد ۱۳۸۰ ۱۳۸۴
۲ کارشناس تصفیه خانه های فاضلاب ستاد ۱۳۸۴ ۱۳۸۶
۳ رئیس شورای اسلامی شرکت ستاد ۱۳۸۶ ۱۳۸۸
۴ مدیر شهرستان دلفان دلفان ۱۳۸۶ ۱۳۹۷
۵ مسئول هماهنگی و پیگیری دفتر مدیرعامل ستاد ۱۳۹۷ ۱۳۹۹
۶ رئیس شورای اسلامی شرکت ستاد ۱۴۰۰ ۱۴۰۲
۷ مدیر اب و فاضلاب کوهدشت کوهدشت ۱۳۹۹ ۱۴۰۱
۸ مشاور مدیر عامل ستاد ۱۴۰۱ ۱۴۰۲

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

کارگاه آموزشی شناخت تاسیسات و شبکه های فاضلاب درکشور آلمان

۲

دوره مدیریت کاربردی مهرشهر کرج

۳

دوره آموزشی نظارت بر ساختمان خانه عمران تهران

۴

دوره آموزشی بحران و پدافند غیرعامل

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف

عنوان کمیته یا کارگروه

۱

عضو کمیته طرح طبقه بندی مشاغل

۲

عضو کمیته انضباطی شرکت

۳

عضو کمیته مسکن شرکت

۴

عضو کمیته پدافند غیر عامل شرکت

۵

عضو کمیته شورای مدیران

۶

عضو کمیته بحران استان

۷

عضو کمیته ورزش استان
۸ عضو کمیته وصول مطالبات
۹ عضو کمیته فنی شهرستان دلفان
۱۰ عضو کمیته حفاظت منابع آب شهرستان دلفان و کوهدشت
۱۱ عضو هیئت شورای حل اختلاف کارگری استان لرستان
۱۲ نائب رئیس هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار استان لرستان
۱۳ عضویت سازمان نظام مهندسی استان لرستان
۱۴ عضویت بسیج مهندسین استان لرستان
۱۵ عضو شورای فرهنگی شرکت آبفا استان لرستان
۱۶ عضویت کمیته ماده۲۲اداره کار استان لرستان
۱۷ عضویت هیئت اجرایی خانه کارگر استان لرستان

 

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

یاسر فتحي

مدیر دفتر پياده سازي و اجراي تعرفه

۲۵۲

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

محمدحسين ساكي نوروزي

مدیر دفتر خدمات مشتركين

۲۷۰

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

محمدرضا ملک زاده

مدیر دفتر نظارت بر درآمد و وصول مطالبات

۲۷۰

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

شرح وظایف

 • تعيين خط مشي ها ، استراتژي ها وسياستهاي مورد نظر واحد با توجه به مصوبات مديريت شركت و آيين نامه هاي مربوطه .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي واحدهاي مختلف وايجاد بازخورهاي مناسب به منظور بهينه سازي آنها ورفع تنگناهاي موجود .
 • بررسي وبازنگري سيستمهاي عملياتي به منظور ارزيابي ، كنترل وپيگيري برنامه هاي واحدهاي مختلف .
 • همكاري در برنامه ريزي وتامين نيروي انساني مورد نياز واحد تحت سرپرستي .
 • تهيه و تنظيم برنامه هاي عملياتي واحدهاي مختلف براساس برنامه هاي كلي مصوب مديريت .
 • نظارت و كنترل براجراي برنامه ها توسط واحدهاي مختلف به منظور حصول اطمينان از تطبيق آنها با هدفها وبرنامه هاي تعيين شده و پيگيري علل انحرافات از برنامه هاي مربوطه .
 • ارائـه روشها وپيشنهادات به منظور بالابردن سطح كيفيت وكميت محصولات و خدمات ارائـه شده وتقليل هزينه هاي واحد .
 • نظارت و كنترل برتهيه وتدوين روشها و دستورالعمل هاي موردنياز براساس استانداردهاي ملي و بين المللي .
 • مراجعه به واحدهاي عملياتي به منظور كنترل وارزيابي چگونگي اجراي برنامه ها .
 • بررسي وتاييد صورتحسابها وهزينه هاي انجام شده در واحدهاي مختلف .
 • كنترل نحوه كاربرد مطلوب و استفاده بهينه از منابع مالي ، تخصصي و نيروي انساني در واحدهاي مختلف .
 • بررسي آمار و تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائـه نظرات مشورتي جهت بهره گيري صحيح ومنطقي ازمنابع بالقوه شركت .
 • حضور در جلسات معاونین به منظور پيگيري و حل وفصل مسائل شركت و واحد تحت سرپرستي .
 • شركت درجلسات تخصصي وارائـه گزارشات ، آمار ، بودجه و برنامه ريزي در چهارچوب فعاليتهاي شركت .
 • بررسي و مقايسه فعاليت هاي شركت و تجزيه وتحليل اثْرات اقتصادي آنها وتهيه گزارشات توجيهي بمنظور تشريح نقاط قوت وضعف هريك و ارائـه پيشنهادات وطرحهاي مناسب .