چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳

امور آب و فاضلاب رومشکان

معرفی          

نام و نام خانوادگی: مجید محمدی
سمت: مدیر آب و فاضلاب رومشکان
محل تولد: رومشکان
تلفن:۰۶۶۳۲۶۵۲۱۰۹
نمابر: ۰۶۶۳۲۶۵۲۱۰۸
پست الکترونیک:romeshkan@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: رومشکان، چغابل، روبروی کمیته امداد