پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۲

معاونت منابع انسانی و تحقیقات

معاونت منابع انسانی و تحقیقات

معرفی

نام و نام خانوادگی:جهانگیر شفیعیان
سمت:معاونت منابع انسانی و تحقیقات
نام پدر: میرزا حسین
محل تولد: خرم اباد
تلفن: ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹
نمابر: ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹
داخلی: ۲۳۹
پست الکترونیک:manabeensani@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار:خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

     

۲

     

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

۱

       

۲

       

۳

       

۴

       

۵

       

۶

       

۷

       

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

 

۲

 

۳

 

۴

 

۵

 

۶

 

۷

 

۸

 

۹

 

۱۰

 

۱۱

 

۱۲

 

۱۳

 

۱۴

 

۱۵

 

۱۶

 

۱۷

 

۱۸

 

۱۹

 

۲۰

 

۲۱

 

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف عنوان کمیته یا کارگروه
۱  
۲  
۳  
۴  
۵  
۶  
۷  
۸  
۹  
۱۰  
۱۱  
۱۲  
۱۳  
۱۴  
۱۵  
۱۶  
۱۷  
۱۸  
۱۹  
۲۰  
۲۱  

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

احسان احمدی

مدیر دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك

۲۱۸

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

رضوان برمه زیار

مدیر دفتر توسعه مديريت و تحقیقات

-

۳۳۲۳۴۵۹۹

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

اشرف رحمانشاهی

مدیر دفتر تشکیلات آموزش منابع انسانی

۲۶۵

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
امین مومنی مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه ۲۳۱ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

شرح وظایف

 • ثبت و به روز آوري بانك اطلاعاتي كاركنان بخش خدماتي
 • برنامه ريزي جهت آموزش و توانمند سازي كاركنان رسمي و خدماتي
 • نظارت بر اجراي طبقه بندي مشاغل در شركتهاي خدماتي
 • نظارت بر صدور احكام پرسنلي
 • تهيه و تنظيم تشكيلات كلي تفصيلي و نظارت بر اجراي آن
 • برنامه ريزي و نياز سنجي نيروي انساني و آموزشي به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمي كاركنان و افزايش بهره وري
 • انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي كاركنان و واحدهاي حوزه معاونت
 • بررسي ظرفيتهاي مالي ، امكانات اجرائي و پرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شركت
 • نظارت بر ثبت و بروز رساني سيستم HRS
 • نظارت و براورد و خدمات بازنشستگي كاركنانبرنامه ريزي و نظارت بر خدمات بيمه اي كاركنان
 • برنامه ريزي و نظارت بر امور ورزشي و سلامت كاركنان
 • انجام وظايف و مسئوليتهاي دبيرخانه كميته تشكيلات و طبقه بندي مشاغل