پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

معاونت منابع انسانی و تحقیقات

معرفی

نام و نام خانوادگی:جهانگیر شفیعیان
سمت:معاونت منابع انسانی و تحقیقات
نام پدر: میرزا حسین
محل تولد: خرم اباد
تلفن: ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹
نمابر: ۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹
داخلی: ۲۳۹
پست الکترونیک:manabeensani@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار:خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد بروجرد

۲

کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه آزاد بروجرد

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

۱

معاون منابع انسانی و تحقیقات آّب و فاضلاب لرستان ۱۴۰۱/۱۲/۱ ادامه دارد

۲

رئیس اداره توسعه منابع انسانی و آموزش آب و فاضلاب روستایی  لرستان ۱۳۸۸/۵/۱ ۱۳۹۸/۱۲/۳۰

۳

رئیس اداره امور اداری ( منابع انسانی) آب و فاضلاب روستایی  لرستان ۱۳۷۷/۱/۱ ۱۳۸۸/۴/۳۱

۴

رئیس اداره پذیرش و فروش آب و فاضلاب لرستان ۱۳۹۹/۱/۱ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

اثربخشی ارزشیابی دوره های اموزشی

۲

قوانین ومقررات اداری واستخدامی

۳

آشنائی باقوانین ومقررات

۴

مدیریت پایه سطح یک

۵

آشنایی بانظام پرداخت بیست رتبه ای

۶

آشنایی بانظام جدیدکارکنان دولت

۷

طرح طبقه بندی مشاغل

۸

مدیریت عمومی

۹

آشنایی بانظام جامع آموزش کارکنان

۱۰

قوانین کاربردی (۱)

۱۱

ارتقاءرفتارمدیریت منابع انسانی

۱۲

آشنایی باقانون مدیریت خدمات کشوری

۱۳

برنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان

۱۴

آشنایی بانظام آموزش کارکنان دولت

۱۵

برنامه ریزی توسعه اقتصادی اجتماعی

۱۶

مبانی رفتارکارکنان درسازمان

۱۷

آشنایی باتشکیلات وظایف وحدوداختیار

۱۸

آشنایی بامقرارات اداری مالی آموزشی

۱۹

آشنایی بانظام تحول اداری

۲۰

دوره آموزش اثربخش وارزیابی آن

۲۱

سلامت اداری
۲۲ اخلاق فردی اجتماعی واداری
۲۳ اصول ومفاهیم سازماندهی
۲۴ مدیریت فرایندومفاهیم فرایندگرایی
۲۵ آسیب شناسی آموزش
۲۶ تحول ونوآوری
۲۷ مهارتهای برقراری ارتباط موثر
۲۸ تکنیک های تصمیم گیری
۲۹ مدیریت بحران درتصفیه خانه ها
۳۰ ایزو۹۰۰۱:۲۰۰۸
۳۱ آگاهیهای توجیهی ـحفاظت یک
۳۲ آشنایی باطرح طبقه بندی مشاغل
۳۳ کاربردآماردراموراداری
۳۴ مدیریت منابع انسانی (اداره امورکار)
۳۵ روش تحقیق
۳۶ آشنایی باقانون محاسبات عمومی
۳۷ روشهاوفنون حل مسئله
۳۸ مدیریت بهره وری
۳۹ سیستم هاوروش ها
۴۰ مهندسی ارزش
۴۱ روش پاسخگویی به مراجعین
۴۲ ارزیابی اقتصادی طرح هاوپروژه ها
۴۳ ارزیابی عملکردسازمان
۴۴ مبانی مدیریت اسناد
۴۵ ارزیابی نظام پیشنهادات
۴۶ امنیت ملی یک
۴۷ مهارت آموزی اجرای فرایندهاشغلی ساز
۴۸ آشنایی باکلیات درصنعت آب وفاضلاب
۴۹ آشنایی بافنون مصاحبه استخدامی
۵۰ قوانین ومقرارات استخدامی
۵۱ آشنایی بامقررات اداری مالی وآموزشی
۵۲ تربیت ارزیابی مدل تعالی سازمانی
۵۳ آشنایی باالزامات استاندارد۱۰۰۲
۵۴ تجزیه وتحلیل اداری
۵۵ آماروکاربردآن درمدیریت
۵۶ مدیریت بهره وری
۵۷ سیستم هاوروش ها
۵۸ سنجش واندازه گیری رضایت مشتری
۵۹ اصول بایگانی وطبقه بندی اسناد
۶۰ کاربردنمودارهای کنترل کیفی
۶۱ مهارت آموزی  اجرای فرآیندهای نظام آموزش شغلی -
۶۲ آشنایی با مدیریت دارایی های فیزیکی و استاندارد ایزو ۵۵۰۰۰
۶۳ آشنایی با مدیریت دارائیهای فیزیکی و نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف عنوان کمیته یا کارگروه
۱ دبیر کمیته اجرایی تطبیق وضعیت
۲ دبیر کمیسیون توسعه مدیریت
۳ دبیر کمیته برون سپاری
۴ عضو کمیته راهبری مدیریت دارایی شرکت
۵ عضو کارگروه ساختار و نظام پرداخت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
۶ عضو صاحب نظر در مسائل مدیریت و امور اداره کمیسیون تحول و ارتقا سلامت
۷ عضو کارگروه تخصصی نظام اموزش شغلی-سازمانی در صنعت آب و فاضلاب کشور
۸ نماینده شرکت مهندسی در کمیته های آزمون های مهارتی (مصاحبه)
۹ رئیس کارگروه جوانی جمعیت
۱۰ رئیس کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
۱۱ دبیر و عضو کمیسیون توسعه مدیریت
۱۲ رئیس گروه بهره برداری
۱۳ رئیس کمیته سرمایه انسانی شرکت
۱۴ عضو کمیته سلامت  اداری و صیانت از حقوق مردم
۱۵ عضو کمیته تحقیقات شرکت
۱۶ عضو کمته طبقه بندی  و ارزشیابی مشاغل
۱۷ عضو کمیته مدیریت عملکرد
۱۸ رئیس کمیته مدیریت دانش
۱۹ عضو کمیته اجرایی و خود ارزیابی تعالی سازمانی
۲۰ دبیر و عضو کمیته درمان شرکت
۲۱ دبیر و عضو کمیته احصا ء مستند سازی و اصلاح فرایندها و روش های اجرایی
۲۲ دبیر و عضو کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادات
۲۳ عضو کمیته مدیریت بهینه سازی مصرف شرکت
۲۴ عضو کمیته پدافند غیر عامل
۲۵ دبیر و عضو کمیته کارگروه توسعه سرمایه انسانی
۲۶ عضو و دبیر کمیته راهبری تدوین برنامه عملیاتی و استراتژیک شرکت
۲۷ عضو کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی
۲۸ عضو کمیسیون توسعه مدیریت شرکت
۲۹ دبیر و عضو کمیته مدیریت ارزیابی عملکرد
۳۰ عضو ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی
۳۱ دبیر کمیته برون سپاری
۳۲ دبیر کمیته اجرایی تطبیق وضعیت

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

احسان احمدی

مدیر دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك

۲۱۸

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

رضوان برمه زیار

مدیر دفتر توسعه مديريت و تحقیقات

-

۳۳۲۳۴۵۹۹

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

اشرف رحمانشاهی

مدیر دفتر تشکیلات آموزش منابع انسانی

۲۶۵

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی سمت داخلی تلفن
امین مومنی مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه ۲۳۱ ۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

شرح وظایف

 • ثبت و به روز آوري بانك اطلاعاتي كاركنان بخش خدماتي
 • برنامه ريزي جهت آموزش و توانمند سازي كاركنان رسمي و خدماتي
 • نظارت بر اجراي طبقه بندي مشاغل در شركتهاي خدماتي
 • نظارت بر صدور احكام پرسنلي
 • تهيه و تنظيم تشكيلات كلي تفصيلي و نظارت بر اجراي آن
 • برنامه ريزي و نياز سنجي نيروي انساني و آموزشي به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمي كاركنان و افزايش بهره وري
 • انجام امور مربوط به طرح طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت و نظارت بر اجراي نظام ارزشيابي كاركنان و واحدهاي حوزه معاونت
 • بررسي ظرفيتهاي مالي ، امكانات اجرائي و پرسنلي به منظور انجام اولويت بندي هاي لازم در تدوين برنامه هاي شركت
 • نظارت بر ثبت و بروز رساني سيستم HRS
 • نظارت و براورد و خدمات بازنشستگي كاركنانبرنامه ريزي و نظارت بر خدمات بيمه اي كاركنان
 • برنامه ريزي و نظارت بر امور ورزشي و سلامت كاركنان
 • انجام وظايف و مسئوليتهاي دبيرخانه كميته تشكيلات و طبقه بندي مشاغل