چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳

شرکت آب و فاضلاب بروجرد

معرفی  

نام و نام خانوادگی: امین بهنیا   
سمت: مدیر عامل شرکت  آب و فاضلاب بروجرد
محل تولد: بروجرد
تلفن:۴۲۵۳۰۱۲۵
نمابر: ۴۲۵۳۰۱۲۲
پست الکترونیک: borujerd@abfa-lorestan.ir  
آدرس محل کار: بروجرد، خیابان تختی، بعد از میدان تختی