چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳

سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات

معرفی

نام و نام خانوادگی:بهروز رباطی
سمت:سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات
نام پدر:محمد علی
محل تولد: خرم اباد
تلفن:۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹
نمابر:۰۶۶۳۳۲۰۰۶۶۹
داخلی:۲۰۸
پست الکترونیک:manabeensani@abfa-lorestan.ir
آدرس محل کار:خرم آباد -ميدان ٢٢ بهمن - خ وليعصر(عج)- بلوار شهيد شفيع پور شمالي-جنب سازمان همياري شهرداري

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک تحصیلی

رشته

نام دانشگاه

۱

دیپلم

بهداشت محیط

دبیرستان شهید رفیع پور

۲

لیسانس

حسابداری

دانشگاه آزاد تهران _ لرستان

۳

فوق لیسانس

حسابداری

دانشگاه آزاد تهران _ لرستان

 

سوابق شغلی

ردیف

سمت

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

۱

مدیر حسابداری

شرکت سوپر پور ساوند الکترونیکش تهران

۱/۶/۷۳

۱/۹/۷۵

۲

رئیس حسابداری عمومی

گروه بازرگانی فجر تهران

۱۵/۱۰/۷۵

۱۵/۱/۷۶

۳

متصدی حسابداری صنعتی

شرکت آبفای لرستان

۲۲/۶/۷۶

۴/۲/۷۹

۴

مسئول حسابداری بهای تمام شده

شرکت آبفای لرستان

۲۲/۶/۷۶

۴/۲/۷۹

۵

رئیس اداره حسابداری عمومی

شرکت آبفای لرستان

۵/۲/۷۹

۸/۸/۸۰

۶

مدیر امور مالی

شرکت آبفای لرستان

۹/۸/۸۰

۲۶/۳/۸۶

۷

معاون مالی و پشتیبانی

شرکت آبفای لرستان

۲۷/۳/۸۶

۱۷/۷/۹۱

۸

رئیس گروه حسابرسی و نظارت مالی

شرکت آبفای لرستان

۱۸/۷/۹۱

۲۲/۹/۹۵

۹

مشاور مدیر عامل در امور مالی

شرکت آبفای لرستان

۳۰/۲/۹۵

۲۹/۳/۹۷

۱۰

معاون مالی و پشتیبانی

شرکت آبفای لرستان

۳۰/۳/۹۷

۱۴۰۳/۳/۱۷

۱۱ سرپرست معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت آبفای لرستان ۱۴۰۳/۳/۱۷ ادامه دارد

 

سوابق تجربی و دوره آموزشی

ردیف

عنوان دوره

۱

مدیریت مالی برای مدیران مالی

۲

قوانین ومقررات مالی

۳

رهنمودهای حسابداری

۴

آشنایی با مبانی و مفاهیم و الزامات و مستند سازی ایزو ۹۰۰۰

۵

آموزش توجیهی طرح رشد و ارتقاء مدیران

۶

مهارتهای نوشتاری

۷

ایزو ۲۰۰۱ - ۲۰۰۰

۸

مهارتهای هفتگانه آی تی

۹

مدیریت عمومی

۱۰

مبانی علم اقتصاد

۱۱

قوانین کاربری

۱۲

دیدگاههای نوین در مدیریت مالی۲

۱۳

قانون محاسبات عمومی

۱۴

نخستین کنفرانس مشاوران مدیران مالی

۱۵

دومین کنفرانس مشاوران مدیران مالی

۱۶

اندیشه های اسلامی در مدیریت

۱۷

طبقه بندی و آئین نامه ها و دستورالعمل ها

۱۸

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

۱۹

مدیریت توسعه منابع انسانی

۲۰

سومین کنفرانس بین المللی مشاوران و مدیران مالی

۲۱

حقوق ویژه مدیران ، تخلفات و جرائم خاص کارکنان

۲۲

سیستم های تله متری و کنترل از راه دوردر صنعت آب

۲۳

بودجه ریزی عملیاتی

۲۴

حسابداری مالیاتی کد ۱۱۰

۲۵

تحلیل الزامات نظام مدیریت کیفیت مبنی بر استاندارد ۹۰۰۱ – ۹۰۰۰ ایزو

۲۶

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

۲۷

کنفرانس انرژی

۲۸

دوره مدیریت سرمایه برای کارشناسان آب و فاضلاب

۲۹

چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداران و مدیران مالی

۳۰

EFQM

 

عضویت در کمیته ها یا کارگروه

ردیف

عنوان کمیته یا کارگروه

۱

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۲

کمیته پیمان

۳

کمیته تبدیل وضع استخدامی

۴

کمیته برونسپاری

۵

کمیته نظام پیشنهادات

۶

کمیته آب بدون درآمد GIS

۷

کمیته طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل

۸

کمیته برنامه ریزی و منابع انسانی

۹

کمیته آموزش

۱۰

کمیته ارزشیابی

۱۱

کمیته اصلاح الگوی مصرف

۱۲

کمیته املاک شرکت

۱۳

کمیته مدیریت عملکرد

۱۴

شورای اسلامی کار

۱۵

شورای درمان

 

 

شرح وظایف

 • تنظيم برنامه عمليات اجرايي واحد مربوطه براساس خط مشي تعيين شده .
 • سازماندهي ، برنامه ريزي ، كنترل ، ايجاد هماهنگي وتقسيم كار درواحد تحت سرپرستي .
 • همكاري درتهيه وتنظيم خط مشي و سياستهاي مالي و اقتصادي شركت براساس مصوبات مديريت .
 • همكاري درتهيه وتنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي لازم بمنظور اجراي مقررات و طرحهاي مالي در شركت .
 • بررسي وارزيابي كفايت و موثربودن كنترلهاي موجود درامورمالي شركت .
 • برنامه ريزي و تهيه طرحهاي جامع بمنظور ايجاد تغييرات لازم در روشهاي عملياتي امورمالي و تطبيق آنها با تغييرات حاصله در توقعات و محدوديت هاي دروني و بروني شركت .
 • برنامه ريزي و تهيه طرحهاي مهم مالي در رابطه با تقليل هزينه ها همراه با تامين مالي و پيش بيني حد اقتصادي وجوه .
 • بررسي و مطالعه جامع درمورد تشخيص امكانات و محدوديت هاي اجرايي پروژه ها و طرحهاي جديد ازنقطه نظراقتصادي ، مالي ،‌ سودآوري و برگشت سرمايه وتنظيم گزارش توجيهي لازم دراين زمينه و ارائـه آن به مافوق .
 • كنترل نهايي كليه اسنادقطعي مالي به منظور حصول اطمينان از صحت مندرجات و تطبيق آنها با ضوابط و مقررات مربوطه .
 • نظارت وهمكاري درتهيه وتنظيم بموقع گزارشهاي مالي مختلف ، تنظيم ترازنامه و بيلان هاي مالي موردنياز شركت .
 • نظارت و پيگيري درمورد تعيين قيمت تمام شده خدمات شرکت .
 • نظارت براجرا و رعايت مقرارت داخلي و قوانين مالي درثبت و صدور اسنادمالي .
 • انجام بررسي هاي اقتصادي و مالي بمنظور برآورد هزينه هاي اجرايي طرحهاي سرمايه اي شركت .
 • بررسي واظهارنظر درمورد قراردادهاي منعقده با مشتريان و پيمانكاران از نظر رعايت قوانين مالي و مصوبات هيئت مديره درتنظيم آنها .
 • نظارت و پيگيري درمورد وصول مطالبات جاري و معوقه شركت از طرفهاي مربوطه

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

احسان احمدی

مدیر دفتر فناوري اطلاعات و توسعه دولت الكترونيك

۲۱۸

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

رضوان برمه زیار

مدیر دفتر توسعه مديريت و تحقیقات

 

۳۳۲۳۴۵۹۹

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

اشرف رحمان شاهی

مدیر دفتر تشکیلات آموزش منابع انسانی

۲۶۵

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵

 

نام و نام خانوادگی

سمت

داخلی

تلفن

امین مومنی

مدیر دفتر امور کارکنان و رفاه 

۲۳۱

۳۳۲۲۵۸۰۴-۳۳۲۲۵۸۰۵