چهارشنبه ۲۷ تير ۱۴۰۳

پرسش‌های پرتکرار

۱- نحوه اعتراض به صورتحساب صادره چگونه می باشد ؟

مشترکین محترم باید آخرین قبض صادره را به همراه کارکرد کنتور داشته باشند و با مراجعه به میز خدمت الکترونیک از طریق وب سایت شرکت و یا هر یک از دفاتر پیشخوان درخواست خود را ثبت نمایند .

۲- نحوه درخواست انشعاب را توضیح دهید ؟

متقاضیان محترم می توانند به میز خدمت الکترونیکی شرکت از طریق وب سایت و یا دفاتر پیشخوان مراجعه نموده و با در دست داشتن فایل مدارک مورد نیاز درخواست خود را ثبت نمایند .

۳- مدارک مورد نیاز انشعاب آب و فاضلاب برای ثبت درخواست الکترونیکی را اعلام نمایید ؟

فایل اسکن شده سند، پروانه ، کارت ملی ، قبض آب قدیمی یا ملک مجاور

۴- نحوه اخذ تسویه حساب را توضیح دهید .

با در دست داشتن قبض آب بهاء و آخرین کارکرد می توان با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی شرکت از طریق وب سایت و یا دفاتر پیشخوان اقدام نمود.

۵- نحوه درخواست جابجایی کنتور را توضیح دهید .

جابجایی خارجی ممنوع می باشد برای جابجایی داخلی با در دست داشتن آخرین قبض پرداختی می توان با مراجعه به میز خدمت الکترونیکی شرکت از طریق وب سایت و یا دفاتر پیشخوان درخواست خود را ثبت نمود .

۶-آب آشامیدنی باید چه ویژگی های داشته باشد ؟

آب آشامیدنی آبی است که عوامل فیزیکی، شیمیایی،بیولوژی و رادیونوکلوئیدی آن در حدی باشد که آشامیدن آن عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت در انسان ایجاد نکند .به طورکلی آب آشامیدنی باید عاری از میکروارگانیسم های بیماری زا مانند آنتروویروس های انسانی، تک یاختگان بیماری زا، کرم ها و ارگانیسم های آزادزی باشد .

۷-گندزداهابه چه موادی اطلاق گردیده و چه کاربردی دارند؟

گندزداها عبارتند از عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که برای تصفیه آب آشامیدنی و به منظور از بین بردن یا غیر فعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماری زا ، به کار می روند .

۸-منظور از کدورت آب چیست؟

کدورت عبارت است از ذرات معلق در آب که سبب شکستگی، پراکندگی و جذب تمامی یا قسمتی از نور شده و مانع عبور بخشی یا تمام نور تابیده شده از آن گردد.

۹-منظور از تصفیه خانه متعارف آب چیست ؟

یک تصفیه خانه متعارف به تصفیه خانه ای اطلاق می گردد که شامل تمام یا بخشی از فرآیندها و تاسیسات زیر باشد :

· کانال ورودی آب خام    ·  آشغالگیری     · حوض پیش ته نشینی    · تاسیسات مربوط به تزریق موارد شیمیایی    · حوضچه اختلاط سریع    ·  زلال ساز    ·  صافی    ·       تجهیزات مربوط به شستشوی صافی · مخزن ذخیره آب صاف    ·  تاسیسات کلرزنی اولیه و ثانویه

۱۰-فرآیند تصفیه در تصفیه خانه های آب  چگونه می باشد؟

در تصفیه خانه های آب  که از نوع تصفیه خانه های متعارف می باشند ، تصفیه آب از نوع فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی می باشد که در طی آن کدورت و بار میکروبی آب خام کاهش یافته وهمچنین اصلاح و کاهش برخی املاح و ترکیبات شیمیایی صورت می پذیرد .

۱۱-شرایط جدا سازی انشعابات آب و فاضلاب را اعلام فرمایید؟

پس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها، جداسازی انشعابات به عنوان یک الزام برای شرکت آب و فاضلاب مطرح شد. شرایط جداسازی به شرح زیر است:

۱- جدا بودن شبکه و تاسیسات داخلی هر واحد به نحوی که هر واحد از مجموعه دارای لوله کشی مجزا از درب ورودی ملک تا واحد مورد نظر باشد.

۲- وجود امکان فنی نصب و تامین فشار لازم مخصوصا در طبقات بالائی (با تائید قسمت بهره برداری شرکت)

۱۲-در آخرین قبض صادره برای ملک اینجانب مبلغ غیر متعارفی درج گردیده که با مصارف ماههای قبل مغایرت اساسی دارد، از چه طریقی باید پیگیری نمایم؟

قبوض آب بهای شرکت نشان دهنده میزان مصرف و مبلغ آن بر اساس تعرفه شرکت می باشد. در صورتی که پس از دریافت قبض نسبت به میزان مصرف یا مبلغ معترض می باشید در درجه اول شماره مصرفی کنتور خود را یادداشت و به اداره مربوطه مراجعه فرمائید. (در صورت تمایل می توانید از طریق پرتال شرکت نیز درخواست خود را ارسال نمائید) درصورتی که مسئولین مربوطه با تطبیق شماره از صحت قرائت مطمئن شوند ردیف مشترک را برای آزمایش کنتور معرفی می نمایند. بهتر است در چنین مواردی از عدم نشتی لوله کشی داخلی از طریق نشت یاب و یا قرائت و کنترل شبانه شماره کنتور مطمئن شوید.

۱۳-در چه صورت به آپارتمان ها و مجموعه هاي مسكوني ، تجاري واداري انشعاب مجزا واگذار می شود ؟

در صورتیکه تأسيسات لوله كشي داخلي هرواحدبصورت مجزا انجام شده باشد، و درصورت وجود امكانات فني، شركت انشعابهاي متعدد واگذار خواهد كرد ليكن درصورتي كه تأسيسات لوله كشي داخلي اين واحدها مجزا نباشد يك انشعاب واگذار مي گردد.

۱۴-برای درخواست انشعاب آب وفاضلاب چه مدارکی لازم است؟

مدارک مربوط به هویت مالک (کپی شناسنامه ،کارت ملی)-مدارک مربوط به مالکیت (اسناد مثبته مالکیت) –مجوزهای احداث ساختمان( شناسنامه ساختمان یا تاییدیه شهرداری ومجوز حفاری جهت نصب انشعاب

۱۵-لوله های داخل حیاط ما نشتی پیدا کرده و مقداری آب هم هدر رفته است، چه کاری باید انجام دهیم؟   

باید به سرعت نسبت به اصلاح لوله کشی اقدام نمایید و قبل از آن که روی آن پوشانده شود، سامانه ۱۵۲۲ یا اداره آب و فاضلاب منطقه خود را درجریان بگذارید تا پس ازبازدید، نسبت به گزارش و اصلاح قبض صادرشده اقدام شود.

۱۶-اگر در مقابل ملک خود لوله یا امکان فنی نداشته باشیم، چه کنیم؟ 

این گونه درخواست کنندگان در درجه اول به ۱۵۲۲ تلفن بزنند و با ارائه شناسه قبض نزدیک ترین انشعاب به ملک خود، نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند.

۱۷-تغییر نام پرونده مشترک به چه صورت می باشد؟

مالکین جدید می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته، بر اساس این آئین نامه تقاضای تغییر نام پرونده آب و فاضلاب را بنمایند که پس از ارزیابی و تسویه حق انشعاب، این کار انجام خواهد شد.

۱۸-ضوابط و شرایط واگذاری انشعاب مجزا ( تفکیک کنتور ) چیست؟

- جداسازی شبکه داخلی واحدها و وجود فشار مناسب در آخرین طبقه - درخواست مشترک و بازدید ارزیاب شرکت از محل و تایید شبکه مجزای داخلی - انجام سایر مراحل محاسباتی و پرداخت هزینه های مربوطه

۱۹-پروانه بهره برداری انشعاب آب و فاضلاب که اخیراً توزیع می شود چیست؟    

پس از اجرای کلیه مفاد قرارداد منعقده و برقراری انشعاب آب و فاضلاب، شرکت نسبت به صدور پروانه بهره برداری که در آن اطلاعاتی از جمله : شماره اشتراک، نوع کاربری، ظرفیت قراردادی، قطر انشعاب، میزان عرصه و اعیان، تعداد واحد ها و طبقات، و میزان مجاز آلودگی فاضلاب ورودی به شبکه فاضلاب عمومی برای انشعاب آب یا فاضلاب و تغییرات احتمالی در انشعاب مورد نظر درج گردیده است، اقدام و آن را در اختیار مشترک قرار می دهد. البته در حال حاضر این پروانه شامل مشترکین و متقاضیان جدید است تا کم کم به همه مشترکین ارائه شود.

۲۰-لزوم گرفتن تسویه قبض آب در چه زمانی است؟  

زمانی که مشترک قصد تخلیه یا نقل و انتقال ملک خود را داشته یا مستأجر بوده و قصد انتقال یافتن به ملک دیگر را دارد، یا زمانی که مشترک قصد تغییر نام قبض خود را داشته باشد.

۲۱- آیا اداره آب وفاضلاب حق دارد انشعابی را قطع نماید ؟

شرکت آب وفاضلاب برابر بند ۳۳-۴ آیین نامه شرکت به دلائل زیر می تواند یک انشعاب را قطع نماید:

الف )در صورتي كه مشترك يا استفاده كننده نسبت به پرداخت كليه ديون خود به شركت در مهلت مقرر اقدام ننمايد.

ب)در صورتي كه مشترك يا استفاده كننده عمداً اقدام به دست كاري تأسيسات آب و فاضلاب متعلق به شركت نموده و يا اقدام به شكستن و يا دست كاري منجر به خرابي كنتور نمايد.

ج)در صورتي كه از انشعاب واگذار شده آب و يا فاضلاب اقدام به لوله كشي به ملك ديگر و استفاده غير مجاز شود و يا نسبت به نصب پمپ به طور مستقيم بر روي انشعاب اقدام گردد.

د)در صورتي كه مشترك يا استفاده كننده به تشخيص شركت موجب نامرئي شدن دريچه محفظه شير قطع و وصل انشعاب(آب و فاضلاب) بشود و يا ايجاد مانع در آن بنمايد.

ه)در صورتي كه امكان قرائت كنتور در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن در ميسر نگردد.

و)هرگاه حكم يا قرار لازم الاجراء از سوي مقامات قضائي در زمينه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد.

در صورتی که سوال جدیدی دارید در قسمت پایین (افزودن دیدگاه جدید) آن را ارسال کنید تا در این صفحه درج شود.
 

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص شما از ربات است.
CAPTCHA ی تصویری